Phát triển bền vững

Văn hóa doanh nghiệp

CHẤT LƯỢNG

Chúng tôi luôn đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu, nỗ lực không ngừng để tạo ra các sản phẩm và dịch vụ ngày càng tốt hơn cho khách hàng với phong cách CHUYÊN NGHIỆP nhất. 

CON NGƯỜI

Chúng tôi ưu tiên tối đa cho việc duy trì môi trường làm việc đoàn kết, chuyên nghiệp, tạo sân chơi bình đẳng cho mỗi CBNV được cống hiến hết năng lực bản thân, cùng sáng tạo, phấn đấu, TƯƠNG TRỢ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống.

UY TÍN

Đặt chữ “Tín” là kim chỉ nam cho tất cả các lĩnh vực hoạt động, chúng tôi nỗ lực không ngừng để luôn thực hiện đúng CAM KẾT, giữ vững niềm tin bằng uy tín, thương hiệu của mình.

TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi xác định mình là một thành viên có trách nhiệm, luôn CHỦ ĐỘNG hướng tới những điều tốt hơn và tốt nhất với chính mình, với đối tác, khách hàng và xã hội. 

Chiến lược phát triển

TKV Group luôn gắn liền tăng trưởng lợi nhuận với trách nhiệm cộng đồng xã hội và bảo vệ môi trường làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Tăng trưởng kinh tế thể hiện qua việc tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận song song với đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, không ngừng nâng cao mức sống cho nhân viên, đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội. Đây là tôn chỉ cho mọi hoạt động của TKV Group.

Bảo vệ môi trường

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong quá trình hướng đến sự phát triển bền vững, TKV Group luôn triển khai xây dựng các dự án lấy mảng xanh làm nền tảng, Tập trung phát triển hệ sinh thái bền vững tại các dự án, mật độ cây xanh lớn, công viên, quảng trường chiếm tỷ lệ cao.

Hoạt động cộng đồng

Trong những năm qua, cùng với việc tập trung, phát triển mở rộng hoạt động kinh doanh, TKV Group luôn hướng đến mục tiêu đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của xã hội thông quá các hoạt động đóp góp hỗ trợ tại địa phương các dịp Lễ Tết. Đặc biệt, TKV Group đã thành lập Quỹ Trăng Xanh – Quỹ thiện nguyện giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, động viên, khích lệ các em vươn lên trong cuộc sống.