Tiên Phong Phát Triển Vững Bước Thành Công

Phát triển bền vững

Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp

luôn thấu hiểu nhân viên, khách hàng, nhà đầu tư và đối tác chiến lược

+ Kiên định với sứ mệnh

+ Liên tục đổi mới, xây dựng tinh thần doanh nghiệp

+ Thông tin minh bạch kịp thời

+ Phân quyền trách nhiệm và chia sẻ thành công

Mọi hoạt động của nhân viên đều dựa trên giá trị cốt lõi: Khách hàng là trung tâm, chuyên nghiệp và sáng tạo trong công việc, thân thiện trong cuộc sống và luôn luôn hướng đến tương lai.

Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển

luôn gắn liền tăng trưởng lợi nhuận với trách nhiệm cộng đồng xã hội và bảo vệ môi trường làm nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Tăng trưởng kinh tế thể hiện qua việc tăng trưởng về doanh thu, lợi nhuận song song với đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, không ngừng nâng cao mức sống cho nhân viên và đóng góp tích cực cho cộng đồng. 

không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế mà còn cố gắng mang đến những đóng góp tích cực, những hoạt động có ý nghĩa cho cộng đồng xã hội và môi trường. 

Bảo vệ môi trường

Bảo vệ môi trường

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường trong quá trình hướng đến sự phát triển bền vững, luôn chú trọng triển khai những khu đô thị lấy mảng xanh làm nền tảng. Tập trung phát triển hệ sinh thái bền vững tại các dự án, mật độ cây xanh, công viên luôn chiếm hơn 60% trên tổng diện tích xây dựng.

Cảnh quan môi trường luôn đảm bảo sự trong lành, sạch sẽ với hệ thống xử lý rác thải hiện đại tại mỗi khu đô thị.

Hoạt động cộng đồng

Hoạt động cộng đồng

Trong những năm qua, cùng với việc tập trung phát triển, mở rộng kinh doanh.

luôn hướng đến mục tiêu đóng góp cho sự phát triển bền vững của xã hội thông qua các hoạt động đóng góp hỗ trợ tại địa phương vào các dịp Lễ Tết và các chương trình thiện nguyện giúp đỡ những mảnh đời khó khăn.

http://demo.thietkevietvn.com/tkv021/
http://demo.thietkevietvn.com/tkv021/FullStack/FrontEnd/Default/