Search

Giới thiệu

Về chúng tôi

TKV-BANK được thành lập từ ngày dd/mm/yyyy, qua xx năm hoạt động và phát triển, Chúng tôi luôn duy trì phương châm: khách hàng là trọng tâm, nghiên cứu và phát triển những sản phẩm dịch vụ tài chính phù hợp. Hiện có hơn 200 đơn vị kinh doanh trải dài tại khắp các tỉnh thành, trung tâm kinh tế trọng điểm trên cả nước. Và được đánh giá là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng tốt và ổn định trong vòng 05 năm trong hệ thống các tổ chức tài chính tại Việt Nam.


Ngân hàng hiện đang tập trung nguồn lực, mở rộng mạng lưới giao dịch, tăng năng lực cạnh tranh, tăng cường các hoạt động quản lý rủi ro, thực thi chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2020 đưa TKV trở thành một trong những ngân hàng tốt hàng đầu Việt Nam.


Là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành các hạng mục dự án Quản lý rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế Basel II năm 2017 và được NHNN công nhận vào tháng 12/2018.

Tầm nhìn

Content phần tầm nhìn

Sứ mệnh

Content phần sứ mệnh

Giá trị cốt lõi

 • 01

  Khách hàng là trọng tâm

  • Thấu hiểu và thân thiện.
  • Thỏa mãn Khách hàng là động lực tăng trưởng.
  • Cam kết mang lại giải pháp phù hợp nhu cầu.

 • 02

  Chuyên nghiệp

  • Thể chế minh bạch.
  • Chuyên môn nghiệp vụ vững vàng.
  •  Văn hoá ứng xử chuẩn mực.

 • 03

  Tốc độ

  • Khát vọng tiên phong và dẫn đầu.
  • Quy trình đơn giản và nhanh chóng.
  • Tác nghiệp chính xác và hiệu quả.

 • 04

  Sáng tạo

  • Chủ động nắm bắt cơ hội và đối phó nguy cơ.
  • Sản phẩm, dịch vụ khác biệt.
  • Liên tục cải tiến.

 • 05

  Thân thiện

  • Hợp tác và chia sẻ.
  • Cam kết lâu dài.
  • Môi trường làm việc thân thiện và lành mạnh.

Hội Đồng Quản Trị

Ông Nguyễn văn a

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Phan Vũ Tuấn

Ông Nguyễn văn b

Ủy viên Hội đồng Quản trị
Phan Vũ Tuấn

Ông Nguyễn văn b

Ủy viên Hội đồng Quản trị
Phan Vũ Tuấn

Ông Nguyễn văn b

Ủy viên Hội đồng Quản trị
Phan Vũ Tuấn

Ông Nguyễn văn b

Ủy viên Hội đồng Quản trị

Ban Kiểm Soát

Ông Nguyễn văn a

--
Phan Vũ Tuấn

Ông Nguyễn văn b

--
Phan Vũ Tuấn

Ông Nguyễn văn b

--
Phan Vũ Tuấn

Ông Nguyễn văn b

--
Phan Vũ Tuấn

Ông Nguyễn văn b

--

Ban Điều Hành

Ông Nguyễn văn a

---
Phan Vũ Tuấn

Ông Nguyễn văn b

---
Phan Vũ Tuấn

Ông Nguyễn văn b

---
Phan Vũ Tuấn

Ông Nguyễn văn b

---
Phan Vũ Tuấn

Ông Nguyễn văn b

---