Search
Sản phẩm & Dịch vụ

Khách hàng doanh nghiệp

Title Category Business

Title Product Business --

Title Product Business

Content Product Business

TIỆN ÍCH SẢN PHẨM

o    Doanh nghiệp dùng loại tiền tệ có sẵn ( ví dụ USD) để chuyển đổi thành tiền tệ khác ( ví dụ VND) để sử dụng, mà không cần phải bán tiền tệ có sẵn.
o    Không có rủi ro tỷ giá như trong sản phẩm giao ngay hoặc kỳ hạn, do chi phí để hoán đổi đã được cố định khi chốt giao dịch.
o    Giúp doanh nghiệp linh hoạt trong quản lý dòng tiền, tận dụng được nguồn ngoại tệ có sẵn.
o    Không giới hạn quy mô giao dịch, thời gian xử lý giao dịch nhanh chóng.
o    Quy trình kiểm tra chứng từ đơn giản, tỷ giá cạnh tranh

ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM

o    Đồng tiền giao dịch: Ngoại tệ/VND
o    Giao dịch hoán đổi được kết hợp bởi 2 giao dịch:
      •    Giao dịch 1: Giao dịch ngoại tệ giao ngay
     •    Giao dịch 2: Giao dịch ngoại tệ giao ngay hoặc giao dịch ngoại tệ kỳ hạn
o    Tỷ giá được xác định tại thời điểm thỏa thuận giao dịch
o    Lưu ý:
•    Thời điểm hết hạn thỏa thuận giao dịch kỳ hạn không được trước 02 (hai) ngày làm việc so với ngày thanh toán (ngày chuyển tiền cho đối tác) được ghi trên chứng từ mà khách hàng cung cấp
•    Ký quỹ: Khách hàng ký quỹ theo quy định của OCB trong từng thời kỳ.

HỒ SƠ CHỨNG TỪ

Content